Centrální rezervační systém - Přehled očkovacích míst

LEGENDA
  • počet čekajících registrovaných osob vyjadřuje aktuální stav počtu osob, které čekají na uvolnění tzv. závorou k volbě termínu očkování na zvoleném očkovacím místě
  • počet celkově uvolněných vyjadřuje kolik bylo celkově uvolněno osob daným očkovacím místem k volbě termínu za posledních 7 dnů (byl jim zaslán PIN2)
Výkonnost očkovacího místa je přímo závislá na dodávkách vakcín a jejich přerozdělení v daném kraji

Vyberte kraj, nebo vyhledejte text